Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Odluka o raspore��ivanju sredstava za redovito godi��nje financiranje politi��kih stranaka i ��lanova izabranih s liste grupe bira��a zastupljenih u Op��inskom vije��u Op��ine Lovinac 2021.

Preuzmi

Download