Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Odluka kojom se utvr��uje da nije potrebno provesti strate��ku procjenu utjecaja na okoli�� za urbanisti��ki plan ure��enja Rekreacijskog centra Sveti Rok

Preuzmi

Download