Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

ODLUKA KOJOM SE UTVR��UJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATE��KU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLI�� ZA V. IZMJENE I DOPUNE PPUO LOVINAC

Preuzmi

Download