Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Povećanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva

Mjere i aktivnosti poticanja gospodarskog razvoja općine Lovinac do 2020.godine

Povećanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva obuhvaća mjere i aktivnosti koje će potaknuti gospodarski razvoj na području Općine Lovinac s obzirom na nepovoljan indeks razvijenosti sukladno kojem se Općina svrstava u II skupinu razvijenosti JLS. Predviđene mjere, podmjere  i aktivnosti potaknut će  razvoj najznačajnijih  gospodarskih sektora: poljoprivrede i turizma, te djelatnosti povezanih s njima. Omogućit će se razvoj poduzetničke infrastrukture i stvaranje povoljne poduzetničke klime za domaće i strane ulagače.

                                

Jedna od mjera je Razvoj i revitalizacija tradicionalne poljoprivrede i uzgoja stoke. Područje Općine Lovinac ima vrlo visok stupanj ruralnosti, bogato je prirodnim resursima koji predstavljaju temelj budućem gospodarskom razvoju. Istovremeno, treba biti svjestan činjenice, da poljoprivredna proizvodnja ima mali obrt kapitala ovisan o vrsti proizvodnje, prirodnom ciklusu, visok rizik nepovoljnog utjecaja klimatskih uvjeta. Poljoprivredna proizvodnja u RH opterećena je cijelim nizom problema (usitnjena imanja, sporost i neučinkovitost državne administracije, neorganiziranost tržišta poljoprivrednih proizvoda, nepovoljna demografska slika, potreba za skladištima za poljoprivredne proizvode, nepostojanje sustavnog otkupa i prerade poljoprivrednih proizvoda itd). Stoga se predviđaju aktivnosti u cilju boljeg iskorištavanja prirodnih resursa uz primjenu novih tehnologija i stvaranje novih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Predložene su aktivnost poticanja povezivanja svih subjekata u lancu proizvodnje sa ciljem unaprijeđenja konkurentnosti na međuregionalnoj i međunarodnoj razini, te lakšeg zajedničkog izlaska na domaće, europsko i svjetsko tržište.  Poseban naglasak je na poticanju ekološke proizvodnje i unaprijeđenju uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju.

Predviđene aktivnosti:

-Poticanje razvoja ekološke poljoprivrede

-Unaprijeđenje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju (prerada proizvoda, skladištenje)

-Poticanje povezivanja gospodarskih subjekata i organiziranje otkupa proizvoda

-Poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje

-Brendiranje autohtonih poljoprivrednih proizvoda i zaštita autohtonih proizvoda s geografskim podrijetlom

-Edukacija poljoprivrednih proizvođača

-Otvaranje veterinarske ambulante (uređenje prostora, zapošljavanje veterinara, opremanje ambulante, nabava vozila)

-Izrada Plana razvoja poljoprivredne proizvodnje

                                    

Slijedeća mjera je Razvoj poduzetničke infrastrukture te stvaranje povoljne poduzetničke klime i uvjeta za izravna strana i domaća ulaganja. Računajući na prednosti izuzetno povoljnog geoprometnog položaja, planiran je novi Poslovno razvojni park Zir. Aktivnosti predviđaju njegovo infrastrukturno opremanje, te promotivne i informativne aktivnosti namijenjene animiranju novih ulagača. Jedna od predviđenih mjera je uspostava poduzetničkog inkubatora, kako bi se olakšao početak poslovanja novim mladim poduzetnicima. Poduzetnički inkubator može se urediti u nekoj od napuštenih zgrada, uz ulaganja u obnovu i ugradnju potrebnih instalacija.

Predviđene aktivnosti:

-Projektiranje i izgradnja infrastrukture u Poslovno razvojnom parku Zir

-Promotivne aktivnosti u cilju privlačenja potencijalnih poduzetnika

-Poduzetnički inkubator

-Izgradnja infrastrukture i stvaranje drugih preduvjeta za poduzetnike (pristupne ceste, infrasturkturni priključci i dr.)

                                          

Velik  je potencijal korištenja Kulturno-povijesne i prirodne baštine u cilju razvoja turizma. Podrška valorizaciji prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe, razvoj alternativnih oblika turizma. Naime, zahvaljujući pogodnoj lokaciji, blizini nekoliko nacionalnih parkova, dobroj prometnoj povezanosti, bogatoj gastronomskoj ponudi i očuvanoj tradiciji, postoje značajni potencijali za razvoj turističkog sektora. Unatoč znatnim potencijalima, sektor turizam je tek u povojima. U okviru ove mjere predviđeno je nekoliko aktivnosti: uključivanjem lokalne tradicije i gastronomije, te  prirodnih i kulturnih vrijednosti, obogatila bi se turistička ponuda te produžilo vrijeme boravka turista.

Predviđene aktivnosti:

-Osiguranje preduvjeta za razvoj i uspostavu novih turističkih kapaciteta te edukacija i zapošljavanje stručnog kadra za rad u turizmu i ugostiteljstvu

 -Održivo gospodarenje prirodnim i kulturnim vrijednostima u svrhu jačanja turističke konkurentnosti Općine

-Uključivanje tradicije i gastronomije temeljene na lokalnim poljoprivrednim proizvodima u turističku ponudu Općine

-Poticanje razvoja turizma povezivanjem turističke ponude u regiji

-Poticanje razvoja posebnih oblika turizma kao što su agroturizam, aktivnog i avanturističkog  turizma (promocija, uređenje i izgradnja/ rekonstrukcija turističke infrasturkture)

-Izgradnja Adrenalinskog parka Debeljača i sanacija kamenoloma

-Uređenje novih i održavanje postojećih biciklističkih i pješačkih staza, opremanje informativnom signalizacijom, uređenje odmorišta, uređenje kamp stajališta

                                   

 

 

foto:preuzeto s: www.understandglobalization.com, www.prafull.in, www.bnn-news.com, convoipercarvico.com