Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Lov i ribolov na području općine Lovinac

Dođite i uživajte u prirodnim ljepotama našega kraja!

LOV

Životinjski svijet lovinačkog kraja uvjetovali su velika pošumljenost, reljef, geološka građa i obilje vode. Povoljni prirodni uvjeti omogućili su veliku raznolikost životinjskih vrsta i rodova na prostoru lovinačke općine, iako se životinjski svijet naoko ne čini bogat jer divlje životinje tijekom dana izbjegavaju susrete s ljudima.

U šumama koje okružuju cijeli lovinački kraj žive divlje svinje, mrki medvjed, a mogu se vidjeti i tragovi vuka. Iz porodice kuna, na lovinačkom području živi kuna zlatica i kuna bijelica, jazavac, dok u vodotocima živi sve ugroženija vidra. Često se, posebno noću, mogu vidjeti lisice, divlji zečevi, ali i divlje mačke. Najmanja zvijer lovinačkog kraja je lasica. Ptičji svijet lovinačkog kraja također je iznimno bogat.

Lovačko društvo Cvituša ima zadatak uzgoja i zaštite divljači, a odstrel se temelji na lovno-gospodarskim osnovama i planovima gospodarenja divljači i lovišta. Od krupne divljači u lovištima LD Cvituša nalazimo smeđeg medvjeda, divlje svinje, srneću divljač i samo u prolazu - jelensku divljač, a od vrsta sitne divljači nalazimo zečeve, divlje patke, šljuke, prepelice, lisice, kune i jazavce. Stanje divljači, obzirom na kvalitetno gospodarenje i održavanje u skladu s lovnogospodarskom osnovom, je izuzetno dobro, posebno zahvaljujući dobrom gospodarenju.

Lovačko društvo Cvituša intenzivno radi na obnavljanju i izgradnji lovno- tehničkih objekata, pa je tijekom posljednjih godina izgradilo skoro sve potrebne lovnotehničke i lovnogospodarske objekte (samostojeće zatvorene i otvorene čeke, kukuruzane za smještaj hrane u lovištu, hranilišta za srneću divljač, automatske hranilice, pojilišta, solilišta). Osim toga, uređeno je na desetke kilometara staza kroz lovišta  koje ne služe samo lovcima nego i sve većem broju posjetitelja i turista. U lovišta se, u svrhu prihrane i prehrane divljači godišnje unese između 40 i 50 tona kukuruza te uzore oko 10 hektara žitarica i travnih smjesa, što je izuzetno važno ne samo za prehranu i prihranu divljači već i za očuvanje privatnih posjeda, jer ako divljač u lovištima ima dovoljno hrane, osjetno manje izlazi na oranice i vrtove. LD Cvituša nositelj je i razvoja elitnog lovnog turizma.

Kontakt:

Petar Matovinović, predsjednik

RIBOLOV

Područje općine Lovinac obiluje vodom. Prohladne i brze rječice lovinačkog kraja obiluju živim svijetom i prirodno su stanište potočne pastrve (Sallmo trutta), te pijora (fam Cyprinidae), karasa (Carassius carassius), štuke (Esox lucius), babuške (Carassius auratur), klena (Leucius cephalus) i mnoge druge. Posebno su zanimljiv rod pijora u kojeg spada hrvatski pijor (Phoxinellus croaticus), endemska riba koja je predstavnik skupine sitnih rijetkih riba endemskih za krške vodotoke istočne jadranske obale. Nazivaju se još i gaovicama (mečice, jamarice) i karakterizira ih činjenica da jedan dio života provode u podzemnim vodama, ali žive i u rijekama, jezerima i potocima cijele Like pa tako i Lovinačkog kraja.

Najveći je lički pijor (Paraphoxinus croaticus) dužine do 20 cm. U vrijeme mrijesta kreće se u jatima, a hrani se ličinkama kukaca i vodenim biljem. Zimi se povlači u podzemne vode. U rijeci Jadovi u Ploči živi endemski  jadovski pijor (Phoxinellus jadovensis), dok je u Vukovoj izvor-špilji u Krbavskom polju, pronađen endemski krbavski pijor (Phoxinellus krbavensis). Nekada je pijora bilo toliko puno u vodotocima da su lokalni stanovnici polazeći u ribolov govorili kako «idu u pijore», no danas je njihov broj smanjen što se pripisuje promjeni ekoloških uvjeta vodotoka kao i introdukciji novih ribljih vrsta.

Osim prirodnih jezera na području Općine Lovinac nalazi se i nekoliko umjetnih jezera, koja su dio hidroenergetskog sustava RHE Obrovac. Jezero Sveti Rok prostire se na 90 ha površine, a akumulira vode Opsenice.  Jezero Štikada,  na jugu Općine, rasprostire se na površini od čak 334 ha, a akumulira vode  Opsenice, Ričice i Otuče. Oba umjetna jezera su poribljena, uglavnom riječnom pastrvom. Osim toga, jezero Sveti Rok ima uređeno kupalište, koje tijekom ljetnih mjeseci koristi lokalno stanovništvo.

Sportska ribolovna udruga Pijor usmjerena je na brigu o vodama I vodenim staništima, te promicanju sportskog ribolova, naročito među mladima. Posebno se bavi aktivnostima očuvanja autohtonim vrstama riba (potočna pastrva). Većina vodotoka na području Općine Lovinac u posljednje vrijeme je poribljena i uređena, čime su stvoreni dobri uvjeti za športski ribolov. O održavanju vodotoka i poribljavanju vodilo se računa još od vremena Austougarske, tada je u Lovincu postojalo ribogojilište iz kojeg se riblja mlađ koristila isključivo za poribljavanje rijeka lovinačkog kraja.

Uz ribolov na rijekama i jezerima možete uživati u miru, tišini i prirodnim ljepotama

Kontakt:

Marko Sekulić, predsjednik

098/9187-960