Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Općinsko vijeće

Dokumenti
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2021. - 2023.1,112 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 202128 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202130 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202123 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202131 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202135 kB
Odluka o imenovanju Tajnika vijeća26 kB
Odluka o naknadi troškova članova Općinskog vijeća i drugih osoba23 kB
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova45 kB
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti33 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac 2021.26 kB
Plana davanja koncesija 202128 kB
Poslovnik o radu Općinskog vijeća206 kB
Srednjoročni plan davanja koncesija29 kB
Zapisnik 32. E- sjednica30 kB
Dnevni red 33. sjednica48 kB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2021. - 2023.1,113 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 202128 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202130 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202124 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202133 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202134 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Tajnika vijeća27 kB
Prijedlog Odluke o naknadi troškova članova Općinskog vijeća i drugih osoba23 kB
Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova46 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti33 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac 2021.28 kB
Prijedlog Plana davanja koncesija 202128 kB
Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća205 kB
Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija29 kB
Zapisnik 32. E- sjednica30 kB
Statut 2021191 kB
Odluka o izradi - UPU Sv Rok - Staro Selo70 kB
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 202136 kB
Zapisnik 31. 34 kB
Dnevni red 32. sjednica44 kB
Zapisnik 31. E- sjednica34 kB
Prijedlog Odluke o izradi - UPU Sv Rok - Staro Selo70 kB
Prijedlog Statuta 2021191 kB
Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi 202137 kB
Zapisnik 29. sjednica36 kB
Zapisnik 30 E- sjednica32 kB
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja za 2021.35 kB
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite 202051 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2020.90 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2021. godinu31 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.28 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.34 kB
Program javnih potreba u sportu za 2021.27 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2021.34 kB
UČITAJ DOKUMENTE