Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Obrazac A4 - Izjava o partnerstvuNatječaji i potpore23 kB
Obrazac A3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaNatječaji i potpore19 kB
Obrazac A2 - Proračun projekta ili programaNatječaji i potpore62 kB
Obrazac A1 - Prijava na javni natječajNatječaji i potpore42 kB
Upute za prijaviteljeNatječaji i potpore126 kB
Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udrugaNatječaji i potpore33 kB
Zapisnik 5. E- sjednicaOpćinsko vijeće104 kB
Odluka o socijalnoj skrbi Općinsko vijeće190 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine LovinacOpćinsko vijeće116 kB
Odluka o izradi UPU zone turističke i rekreacijske namjene RadučOpćinsko vijeće134 kB
Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstvaOpćinsko vijeće124 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medoOpćinsko vijeće123 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mali medoOpćinsko vijeće104 kB
Odluka o darovanjuOpćinsko vijeće135 kB
Izmjena i dopuna Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće-dužnosniciOpćinsko vijeće154 kB
Dnevni red 6. sjednice Općinsko vijeće136 kB
Odluka o izradi UPU zone turističke i rekreacijske namjene RadučProstorni plan uređenja134 kB
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno informativnog centra LovinacKulturno informativni centar105 kB
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU zonu turističke i rekreacijske namjene RadučOpćinski načelnik94 kB
Odluka o oslobađanju plaćanja vrtića za svibanj 2022.Općinski načelnik122 kB
Natječaj za odgojitelja/icuDječji vrtić Medo17 kB
Upute i obavijestiNatječaji i potpore20 kB
Javni natječaj za mjesto pročelnikaNatječaji i potpore52 kB
Financijski izvještaj 1-12-2021 - Bilješke - Općina Lovinac KonsolidiraneProračun općine22 kB
Obrasci financijskih izvještaja 1-12 2021 OPĆINA KONSOLIDIRANIProračun općine1,288 kB
Glasnik 3-22Glasnik općine345 kB
Glasnik 2-22Glasnik općine213 kB
Financijski izvještaj 1-12-2021 - Bilješke - Općina LovinacProračun općine21 kB
Obrasci financijskih izvještaja 1-12 2021 OPĆINAProračun općine1,287 kB
Financijski izvještaj 1-12- 2021- Bilješke - Dječji vrtić Mali medoDječji vrtić Medo18 kB
Financijski izvještaj 1- 12- 2021 - DVDječji vrtić Medo1,288 kB
Financijski izvještaj 1-12- 2021- Bilješke - KIC LovinacKulturno informativni centar17 kB
Financijski izvještaj 1-12- 2021 - KICKulturno informativni centar1,287 kB
Glasnik 1-22Glasnik općine4,079 kB
Godišnje izvješće 2021Pristup informacijama214 kB
Financijsko izvješće 1 - 9 2020Proračun općine1,277 kB
Financijski plan DV 2022-2024Dječji vrtić Medo69 kB
Financijski plan KIC 2022 - 2024Kulturno informativni centar68 kB
Proračun u malom 2022 - Vodič za građaneProračun općine1,486 kB
Zapisnik 2-2021Općinsko vijeće43 kB
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja 2022Općinsko vijeće37 kB
Zaključak o usvajanju Analize stanja CZ 2021Općinsko vijeće54 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2021.Općinsko vijeće87 kB
Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinjaOpćinsko vijeće34 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine LovinacOpćinsko vijeće28 kB
Odluka o imenovanju ulice u Ulicu SlobodeOpćinsko vijeće319 kB
Odluka o imenovanju ulice u Ulica Ivane MiletićOpćinsko vijeće5,115 kB
Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstvaOpćinsko vijeće27 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2022. godinuProračun općine32 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.Proračun općine34 kB
UČITAJ DOKUMENTE