Programi

Dokumenti
Plan gospodarenje otpadom 2016 - 20222,644.351 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2015. godinu43.000 kB
PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god.27.500 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2015. godinu33.000 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2015. godini57.000 kB
Program javnih potreba u športu za 2015. godinu30.500 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu34.000 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2015. godinu59.000 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2015. godinu45.000 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god.27.500 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2015. godinu33.000 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2015. godini57.000 kB
Program javnih potreba u športu za 2015. godinu30.500 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu34.000 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2015. godinu56.000 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2014. godinu42.000 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.god27.500 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2014. godinu33.000 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2014. godini39.500 kB
Program javnih potreba u športu za 2014. godinu30.000 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu34.000 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2014. godinu54.500 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2014. godinu45.500 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.god.27.000 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2014. godinu32.500 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2014. godini43.000 kB
Program javnih potreba u športu za 2014. godinu31.000 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu33.500 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2014. godinu56.500 kB
Plan rada zimske službe746.250 kB
Plan održavanja javnih i zelenih površina897.578 kB
Plan održavanja groblja 2014.689.094 kB
Socijalni program za 2013.42.500 kB
Program utroška šumskog doprinosa za 2013.26.500 kB
Program održavanja kom. infrastrukture za 2013.42.500 kB
Program javnih potreba u športu za 2013.27.500 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2013.30.000 kB
Program gradnje objekata i uređaja u 2013.61.000 kB