Odluke i opći akti

Dokumenti
Zahtjev za podmirenje dijela troškova smještaja u đačkom domu27.000 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima31.000 kB
Pravilnik1,407.440 kB
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA171.391 kB
JAVNI POZIV-NERAZVRSTANE CESTE202.669 kB
REZULTATI-OPĆINSKO VIJEĆE85.437 kB
KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017109.564 kB
REZULTATI IZBORA 2017577.619 kB
ŽIP kandidature881.373 kB
RJEŠENJE O BIRAČKIM MJESTIMA25.420 kB
Kandidacijske liste-OIP1,412.996 kB
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE-FOTONAPONSKE PUNIONICE64.500 kB
ODLUKA O SUBVENCIJI DIJELA TROŠKOVA KUPNJE KNJIGA 26.000 kB
ODLUKA o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga14.019 kB
Odluka - novorođenčad- Ivan Petar Pešut24.500 kB
Odluka - novorođenčad- Josipa Miletić24.500 kB
ODLUKa o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lovinac17.525 kB
Odluka - novorođenčad- Kata Mej i Jeka Mej Jurjević25.000 kB
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOVINAC 6,636.364 kB
Odluka o imenovanju komisije za davanje u zakup poslovnih prostora29.000 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Antonia Brajković24.500 kB
Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora13.461 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Marko Pavelić22.000 kB
Odluka o evidenciju o redovnom pregledu ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata 25.000 kB
Odluka o zabrani uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti25.000 kB
Odluka o zaštiti nepušača25.000 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Nina Brajković22.000 kB
ZAKLJUČAK-SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINA99.500 kB
ZAKLJUČAK -OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKRBE81.000 kB
ZAKLJUČAK-ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC U 2014. GODINI51.000 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2014. GODINU35.000 kB
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Lovinac71.000 kB
Odluka o visini naknada za neovlašteno korištenje vodnih usluga36.500 kB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 64.500 kB
Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac72.000 kB
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti u Općini Lovinac72.000 kB
Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada44.500 kB
O D L U K U O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA STUDIRANJA STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC43.000 kB
ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC KOJI OSNOVNU ŠKOLU POHAĐAJU U OPĆINI GRAČAC ZA RAZDOBLJEOD RUJNA 2014. DO LIPNJA 2015. GODINE29.000 kB
ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC U RAZDOBLJU OD RUJNA DO PROSINCA 2014. GODINE26.000 kB
O D L U K U O DODJELI POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC SMJEŠTENIH U ĐAČKOM DOMU ODNOSNO KOJI POHAĐAJU ŠKOLU VAN GRADA GOSPIĆA31.500 kB
Odluka o izvršavanju proračuna34.000 kB
Odluka o visini grobnih naknada35.000 kB
Odluka o komunalnom doprinosu88.000 kB
Odluka o grobljima51.000 kB
Odluka o izradi tehničke dokumentacije za Hostel „Sveti Rok“23.500 kB
Odluka o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom KAPLJA d.o.o. Lovinac43.000 kB
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti u Općini Lovinac80.000 kB
Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Lovinac80.500 kB
Odluka o agrotehničkim mjerama64.500 kB