Općinsko vijeće

Dokumenti
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti32 kB
Zapisnik 21. sjednica33 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.183 kB
Odluka o sufinanciranju troskova studiranja26 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2019.-2020.26 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Dnevni red 22. sjednica44 kB
Zapisnik 21. sjednica32 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2019-.2020.27 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova studiranja26 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Prijedlog -Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.184 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti33 kB
Zapisnik 20. sjednica32 kB
Odluka o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine Lovinac28 kB
Odluka o komunalnom redu62 kB
Odluka o javnim priznanjima Općine Lovinac28 kB
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna UPU Lovinac26 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo23 kB
Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Mali medo50 kB
Prijedlog Odluke o komunalnom redu63 kB
Dnevni red 21. sjednica43 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna UPU Lovinac26 kB
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Lovinac 29 kB
Prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine Lovinac29 kB
Zapisnik 20. sjednica32 kB
Zapisnik 19. sjednica34 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201932 kB
Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201930 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201928 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201932 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201929 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 201927 kB
Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna 2019.27 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021.1,155 kB
Dnevni red 20. sjednica45 kB
PriIjedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021.1,157 kB
Prijedlog Izmjena i dopune Odluke o izvršenju proračuna 24 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 201929 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201929 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201932 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201928 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201932 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201930 kB
Zapisnik 18. sjednica30 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Mali medo26 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija mjesnog groblja u Svetom Roku202 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.62 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u sportu za 2018.53 kB
UČITAJ DOKUMENTE