Općinsko vijeće

Dokumenti
Zapisnik 22. sjednica34 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2018.89 kB
Odluka o agrotehničkim mjerama31 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2020.30 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2020.29 kB
Program javnih potreba u športu za 2020.27 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020.28 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2020.29 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.33 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2020. godinu31 kB
Proračun Općine Lovinac 2020. - 2022.1,385 kB
Dnevni red 23. sjednica46 kB
Zapisnik 22. sjednica33 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2020 - 20221,351 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2020. godinu32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020.30 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.34 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.29 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2020.31 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2020.32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2020.28 kB
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama31 kB
Prijedlog Zaključka o prohvaćanju Analize protupožarne sezone 2018.89 kB
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti32 kB
Zapisnik 21. sjednica33 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.183 kB
Odluka o sufinanciranju troskova studiranja26 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2019.-2020.26 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Dnevni red 22. sjednica44 kB
Zapisnik 21. sjednica32 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2019-.2020.27 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova studiranja26 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Prijedlog -Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.184 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti33 kB
Zapisnik 20. sjednica32 kB
Odluka o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine Lovinac28 kB
Odluka o komunalnom redu62 kB
Odluka o javnim priznanjima Općine Lovinac28 kB
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna UPU Lovinac26 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo23 kB
Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Mali medo50 kB
Prijedlog Odluke o komunalnom redu63 kB
Dnevni red 21. sjednica43 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna UPU Lovinac26 kB
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Lovinac 29 kB
Prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine Lovinac29 kB
Zapisnik 20. sjednica32 kB
UČITAJ DOKUMENTE