Općinsko vijeće

Dokumenti
Zapisnik 20. sjednica32 kB
Odluka o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine Lovinac28 kB
Odluka o komunalnom redu62 kB
Odluka o javnim priznanjima Općine Lovinac28 kB
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna UPU Lovinac26 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo23 kB
Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Mali medo50 kB
Prijedlog Odluke o komunalnom redu63 kB
Dnevni red 21. sjednica43 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna UPU Lovinac26 kB
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Lovinac 29 kB
Prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine Lovinac29 kB
Zapisnik 20. sjednica32 kB
Zapisnik 19. sjednica34 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201932 kB
Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201930 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201928 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201932 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201929 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 201927 kB
Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna 2019.27 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021.1,155 kB
Dnevni red 20. sjednica45 kB
PriIjedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021.1,157 kB
Prijedlog Izmjena i dopune Odluke o izvršenju proračuna 24 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 201929 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201929 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201932 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201928 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201932 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201930 kB
Zapisnik 18. sjednica30 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Mali medo26 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija mjesnog groblja u Svetom Roku202 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.62 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u sportu za 2018.53 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u preškolskom odgoju i obrazovanju za 2018.54 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2018.65 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 201857 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2018.59 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2018.109 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa u Općini Lovinac za 2018. godinu37 kB
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2018. godinu30 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2018. godinu36 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2018. godinu29 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Općine Lovinac u 2018. godini36 kB
IZVJEŠĆE Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lovinac za 2018.30 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u sportu za 2018.37 kB
IZVJEŠĆE Program javnih potreba u sportu za 2018.29 kB
UČITAJ DOKUMENTE