Općinsko vijeće

Dokumenti
Dnevni red- 3.sjednica44.000 kB
Dnevni red- 2. sjednica48.500 kB
Dnevni red- 1. sjednica40.500 kB
Dnevni red 37. sjednica46.500 kB
Dnevni red s 36. sjednice vijeća45.500 kB
Dnevni red s 35. sjednice vijeća36.500 kB
Dnevni red s 34. sjednice vijeća36.000 kB
Zapisnik s 33. sjednice vijeća22.833 kB
Dnevni red 33. sjednica vijeća36.000 kB
Zapisnik s 32. sjednice vijeća24.182 kB
Dnevni red 32. sjednica vijeća35.500 kB
Zapisnik s 31. sjednice vijeća23.720 kB
Dnevni red 31. sjednica vijeća38.000 kB
Zapisnik s 30. sjednice vijeća28.847 kB
Dnevni red - 30. sjednica vijeća41.500 kB
Zapisnik s 29. sjednice vijeća26.836 kB
Dnevni red-29 sjednica vijeća39.500 kB
Zapisnik s 28 sjednice vijeća20.553 kB
Dnevni red, 28. sjednica38.500 kB
Zapisnik s 27.sjednice općinskog vijeća18.211 kB
Dnevni red 27. sjednice općinskog vijeća36.000 kB
Zapisnik s 26. sjednice općinskog vijeća20.110 kB
Dnevni red 26. sjednica općinskog vijeća36.000 kB
Zapisnik s 25. sjednice vijeća22.962 kB
Zapisnik s 24.sjednice općinskog vijeća23.023 kB
Dnevni red, 25 sjednica37.000 kB
Dnevni red, 24. sjednica37.000 kB
Zapisnik sa 23 sjednice općinskog vijeća25.008 kB
Dnevni red, 23. sjednica općinskog vijeća44.500 kB
Zapisnik s 22. sjednice općinskog vijeća23.297 kB
Dnevni red, 22. sjednica općinskog vijeća41.000 kB
Zapisnik s 21. sjednice općinskog vijeća22.775 kB
Dnevni red s 21. sjednice općinskog vijeća43.000 kB
Zapisnik s 20. sjednice općinskog vijeća19.424 kB
Dnevni red s 20. sjednice općinskog vijeća43.000 kB
Zapisnik s 19. sjednice općinskog vijeća21.745 kB
Dnevni red s 19. sjednice općinskog vijeća44.000 kB
Zapisnik s 18. sjednice općinskog vijeća21.199 kB
Dnevni red s 18. sjednice općinskog vijeća41.500 kB
Zapisnik s 17 sjednice općinskog vijeća30.661 kB
Dnevni red s 17. sjednice općinskog vijeća54.500 kB
Zapisnik s 16. sjednice općinskog vijeća31.778 kB
Dnevni red, 16. sjednica općinskog vijeća38.500 kB
Zapisnik s 15. sjednice općinskog vijeća26.034 kB
Dnevni red, 15. sjednica vijeća45.500 kB
Zapisnik s 14. sjednice općinskog vijeća25.887 kB
Dnevni red, 14 sjednica vijeća37.000 kB
Zapisnik s 13, sjednice općinskog vijeća24.323 kB
Dnevni red, 13. sjednica općinskog vijeća37.000 kB
Zapisnik s 12. sjednice općinskog vijeća15.145 kB