Općinsko vijeće

Dokumenti
Amandmani na prijedlog proračuna - općinski načelnik765.2 kB
Prijedlog Odluke o izvrašavanju proračuna za 201832.7 kB
Prijedlog Proračuna 2018-2020759.5 kB
Prijedlog izmjena nacrta općinskog proračuna449.9 kB
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovinac89.5 kB
Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela28.8 kB
Prijedlog odluke o lokalnim porezima32.0 kB
Zapisnik sa 4.sjednice33.0 kB
Dnevni red 6. sjednica i materijali za sjednicu44.5 kB
Odluka o lokalnim porezima29.3 kB
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika49.0 kB
Odluka o prodaji poslovnog udjela -LITO d.o.o.25.1 kB
Proračun Općine Lovinac 2018 - 2020794.0 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2018. godinu33.1 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 2018.28.6 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2018.26.0 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018.27.7 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018.27.0 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.28.5 kB
PRIJEDLOG II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2017-20191,282.0 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 201728.4 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2017.30.5 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2017.29.9 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.30.9 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017.30.0 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 201730.3 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 201728.4 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018.29.5 kB
DNEVNI RED 07. SJEDNICA46.0 kB
Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo24.7 kB
Odluka o izboru Odbora za Mjesnu samoupravu24.7 kB
Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe građana23.5 kB
Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 23.4 kB
Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti23.4 kB
Odluka o naknadi troškova predsjednika Općinskog vijeća i članova Općinskog vijeća21.5 kB
Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće-dužnosnici22.5 kB
Odluka o prodaji poslovnih udjela- LITO d.o.o.23.0 kB
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o privremenom obavljanju poslova višeg stručnog suradnika za financije i računovodstvo34.5 kB
Odluka o stavljanju Odluka izvan snage35.5 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017. godinu837.0 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2016. godinu698.5 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa u Općini Lovinac za 2016. godinu57.5 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu 46.5 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2016. godini56.0 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu52.5 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2016. godinu53.5 kB
Odluka o imenovanju predstavnika/ice i zamjenika/ice predstavnika/ice Općine Lovinac u skupštini Lokalne akcijske grupe Lika23.5 kB
Odluka o davanju suglasnosti u svrhu izdavanja Rješenja o izvedenom stanju38.5 kB
Dnevni red 4. sjednica47.0 kB
Zapisnik sa 3. sjednice vijeća27.4 kB