Općinsko vijeće

Dokumenti
Zapisnik 25. sjednica29 kB
Statut Općine Lovinac 191 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac26 kB
Dnevni red 26. sjednica44 kB
Zapisnik 25. sjednica29 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac27 kB
Prijedlog Statuta Općine Lovinac 191 kB
Izmjene i dopune Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Lovinac.4,035 kB
Zaključak u usvajanju izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lovinac66 kB
Prijedlog Zaključka -usvajanje izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lovinac66 kB
Zapisnik 24. sjednica37 kB
Zapisnik 23. sjednica36 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-20211,234 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 2019.27 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201928 kB
Odluka o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201933 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201927 kB
Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201930 kB
Odluka o II. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201931 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 201929 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mali medo40 kB
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA_2020 LOVINAC33 kB
Odluka o određivanju pravnih osoba28 kB
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju službenog glasila24 kB
Izmjene i dopune Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lovinac4,035 kB
DNEVNI RED 25. SJEDNICA43 kB
Zapisnik 22. sjednica34 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2018.89 kB
Odluka o agrotehničkim mjerama31 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2020.30 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2020.29 kB
Program javnih potreba u športu za 2020.27 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020.28 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2020.29 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.33 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2020. godinu31 kB
Proračun Općine Lovinac 2020. - 2022.1,385 kB
Dnevni red 23. sjednica46 kB
Zapisnik 22. sjednica33 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2020 - 20221,351 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2020. godinu32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020.30 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.34 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.29 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2020.31 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2020.32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2020.28 kB
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama31 kB
Prijedlog Zaključka o prohvaćanju Analize protupožarne sezone 2018.89 kB
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti32 kB
UČITAJ DOKUMENTE