Općinsko vijeće

Dokumenti
Zapisnik sa 8. sjednice 29 kB
Zapisnik sa 7. sjednice31 kB
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovinac48 kB
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (3-2018)34 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lovinac25 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređeja komunalne infrastrukture iz djelatnosti članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017.61 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2017.55 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u preškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2017.51 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017.69 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017.103 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.63 kB
Zapisnik sa 08. sjednice30 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017.37 kB
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2017.26 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godini37 kB
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godini27 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017.36 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 2017.24 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.37 kB
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2017.25 kB
Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2017.37 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 201724 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017. godinu37 kB
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 201725 kB
Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi (3-2018)34 kB
Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovinac49 kB
Zapisnik sa 7. sjednice31 kB
Pismo namjere538 kB
Dnevni red 44 kB
Izvjesce o stanju u prostoru Općine Lovinac u razdoblju od 2013.-2017.9,020 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Lovinac u razdoblju od 2013. do 2017.24 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice KIC Lovinac26 kB
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada64 kB
Odluka o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada148 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2018.29 kB
Statut Općine Lovinac 172 kB
Izvjesce o stanju u prostoru Općine Lovinac u razdoblju od 2013.-2017.9,020 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Lovinac u razdoblju od 2013. do 2017.27 kB
ZAPISNIK SA 7. sjednice Vijeća31 kB
Prijedlog Statuta Općine Lovinac 2018175 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2018.32 kB
Prijedlog Odluke o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada154 kB
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada67 kB
DNEVNI RED 08. SJEDNICA42 kB
Amandmani na prijedlog proračuna - općinski načelnik765 kB
Prijedlog Odluke o izvrašavanju proračuna za 201833 kB
Prijedlog Proračuna 2018-2020760 kB
Prijedlog izmjena nacrta općinskog proračuna450 kB
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovinac90 kB
Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela29 kB
UČITAJ DOKUMENTE