Općinsko vijeće

Dokumenti
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Zahvat izvora Kozjan-Tlačni cjevovod43 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2018-.2019.25 kB
Odluka o prodaji nekretnine25 kB
Zapisnik sa 13. redovne radne sjednice29 kB
Dnevni red- 14. sjednica42 kB
Zapisnik sa 13. redovne radne sjednice29 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Zahvat izvora Kozjan-Tlačni cjevovod39 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2018-.2019.25 kB
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine26 kB
Zapisnik 12. redovna radna sjednica26 kB
Zapisnik 11. redovna radna sjednica32 kB
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA REKREACIJSKOG CENTRA SVETI ROK 49 kB
Odluka o sufinanciranju troškova studiranja26 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2018-.2019.28 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija Doma kulture205 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja vatrogasnog goma200 kB
Odluka o davanju suglasnosti u svrhu izdavanja rješenja o izvedenom stanju42 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2018.104 kB
DNEVNI RED 12. SJEDNICA42 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja vatrogasnog doma32 kB
Prilog 12 - Opis projekta_Lovinac_Vatrogasni dom204 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija Doma kulture32 kB
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem21 kB
Zapisnik sa 10. sjednice29 kB
Prijedlog za razrješenje i imenovanje mrtvozornika na području općine Lovinac25 kB
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Lovinac28 kB
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lovinac za 2018.24 kB
Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 201828 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018.30 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201826 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201828 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201828 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 201826 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020.1,069 kB
DNEVNI RED 11. SJEDNICA46 kB
Zapisnik sa 10. sjednice vijeća30 kB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020.1,072 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvrašavanju Proračuna Općine Lovinac za 2018.28 kB
Prijedlog Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201828 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201828 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201829 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201830 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 201826 kB
Nacrt Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika na području općine Lovinac26 kB
Nacrt Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem21 kB
Nacrt Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Lovinac29 kB
Zapisnik sa 9. sjednice vijeća30 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017.117 kB
Odluka o donošenju UPU zone turističke i rekreacijske namjene Rasoja51 kB
UČITAJ DOKUMENTE