Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine LovinacOpćinski načelnik26 kB
UPU Rasoja i s tim povezane ID PPUO Lovinac - IZVJESCEUrbanistički plan uređenja3,819 kB
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVINACOpćinski načelnik24 kB
Zapisnik sa 8. sjednice Općinsko vijeće29 kB
Zapisnik sa 7. sjedniceOpćinsko vijeće31 kB
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine LovinacOpćinsko vijeće48 kB
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (3-2018)Općinsko vijeće34 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine LovinacOpćinsko vijeće25 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređeja komunalne infrastrukture iz djelatnosti članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017.Općinsko vijeće61 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2017.Općinsko vijeće55 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u preškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2017.Općinsko vijeće51 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017.Općinsko vijeće69 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017.Općinsko vijeće103 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.Općinsko vijeće63 kB
Glasnik 02-2018Glasnik općine773 kB
Zapisnik sa 08. sjedniceOpćinsko vijeće30 kB
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE LOVINAC ZA 2018. GODINU Općinski načelnik24 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017.Općinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2017.Općinsko vijeće26 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godiniOpćinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godiniOpćinsko vijeće27 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017.Općinsko vijeće36 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 2017.Općinsko vijeće24 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.Općinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2017.Općinsko vijeće25 kB
Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2017.Općinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017Općinsko vijeće24 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017. godinuOpćinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017Općinsko vijeće25 kB
Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi (3-2018)Općinsko vijeće34 kB
Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine LovinacOpćinsko vijeće49 kB
Zapisnik sa 7. sjedniceOpćinsko vijeće31 kB
Pismo namjereOpćinsko vijeće538 kB
Dnevni red Općinsko vijeće44 kB
Općina Lovinac - Konsolidirane Bilješke 2017Proračun općine22 kB
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rekreacijskog centra Sveti Rok Urbanistički plan uređenja21 kB
Općina Lovinac - Konsolidirani financijski izvještaji 2017Proračun općine1,388 kB
Glasnik 1-2018Glasnik općine9,755 kB
Općina Lovinac - Tablice uz obvezne BilješkeProračun općine58 kB
Općina Lovinac - Bilješke 2017Proračun općine20 kB
Općina Lovinac - Financijski izvještaji 2017Proračun općine1,387 kB
Izvjesce o stanju u prostoru Općine Lovinac u razdoblju od 2013.-2017.Općinsko vijeće9,020 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Lovinac u razdoblju od 2013. do 2017.Općinsko vijeće24 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice KIC LovinacOpćinsko vijeće26 kB
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpadaOpćinsko vijeće64 kB
Odluka o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpadaOpćinsko vijeće148 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće29 kB
Statut Općine Lovinac Općinsko vijeće172 kB
UPU RasojaUrbanistički plan uređenja21 kB
Kulturno Informativni Centar - financijski izvještaj za 2017Proračun općine1,311 kB
UČITAJ DOKUMENTE