Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Zakon o pravu na pristup informacijamaPristup informacijama175 kB
Glasnik 13-2017Glasnik općine340 kB
Glasnik 14-2017Glasnik općine26 kB
Glasnik 15-2017Glasnik općine25 kB
Glasnik 16-2017Glasnik općine31 kB
Glasnik 17-2017Glasnik općine187 kB
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Lovinac za 2017. godinuOpćinski načelnik52 kB
Amandmani na prijedlog proračuna - općinski načelnikOpćinsko vijeće765 kB
Prijedlog Odluke o izvrašavanju proračuna za 2018Općinsko vijeće33 kB
Prijedlog Proračuna 2018-2020Općinsko vijeće760 kB
Prijedlog izmjena nacrta općinskog proračunaOpćinsko vijeće450 kB
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine LovinacOpćinsko vijeće90 kB
Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjelaOpćinsko vijeće29 kB
Prijedlog odluke o lokalnim porezimaOpćinsko vijeće32 kB
Zapisnik sa 4.sjedniceOpćinsko vijeće33 kB
Dnevni red 6. sjednica i materijali za sjednicuOpćinsko vijeće45 kB
Odluka o lokalnim porezimaOpćinsko vijeće29 kB
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikaOpćinsko vijeće49 kB
Odluka o prodaji poslovnog udjela -LITO d.o.o.Općinsko vijeće25 kB
Proračun Općine Lovinac 2018 - 2020Općinsko vijeće794 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2018. godinuOpćinsko vijeće33 kB
Proračun Općine Lovinac 2018 - 2020Proračun općine794 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2018. godinuProračun općine33 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2018.Općinsko vijeće26 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018.Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018.Općinsko vijeće27 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.Općinsko vijeće29 kB
PRIJEDLOG II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2017-2019Općinsko vijeće1,282 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2017Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2017.Općinsko vijeće31 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2017.Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.Općinsko vijeće31 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017.Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 2017Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2017Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće30 kB
DNEVNI RED 07. SJEDNICAOpćinsko vijeće46 kB
Odluka o izboru Odbora za gospodarstvoOpćinsko vijeće25 kB
Odluka o izboru Odbora za Mjesnu samoupravuOpćinsko vijeće25 kB
Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe građanaOpćinsko vijeće24 kB
Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općinsko vijeće23 kB
Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnostiOpćinsko vijeće23 kB
Odluka o naknadi troškova predsjednika Općinskog vijeća i članova Općinskog vijećaOpćinsko vijeće22 kB
Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće-dužnosniciOpćinsko vijeće22 kB
Odluka o prodaji poslovnih udjela- LITO d.o.o.Općinsko vijeće23 kB
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o privremenom obavljanju poslova višeg stručnog suradnika za financije i računovodstvoOpćinsko vijeće35 kB
Odluka o stavljanju Odluka izvan snageOpćinsko vijeće36 kB
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela Općine Lovinac u Društvu Lito d.o.o.Natječaji i potpore221 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017. godinuOpćinsko vijeće837 kB
UČITAJ DOKUMENTE
X