Dokumenti općine Lovinac

Dokumenti
OBAVIJEST KANDIDATIMA O MJESTU I VREMENU PRETHODNE PROVJERE ZNANJANatječaji i potpore12.961 kB
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine LovinacOdluke i opći akti314.000 kB
Upute i obavijesti kandidatima- za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine LovinacNatječaji i potpore18.956 kB
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovinac Natječaji i potpore18.304 kB
Povjerenstvo za provedbu natječajaNatječaji i potpore23.061 kB
Glasnik 12-2017Glasnik općine1,717.000 kB
Glasnik 11-2017Glasnik općine1,590.535 kB
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno informativnog centra LovinacNatječaji i potpore16.655 kB
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine LovinacOdluke općinskog vijeća42.500 kB
Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstvaOdluke općinskog vijeća23.268 kB
Dnevni red- 3.sjednicaOpćinsko vijeće44.000 kB
Dnevni red- 2. sjednicaOpćinsko vijeće48.500 kB
Dnevni red- 1. sjednicaOpćinsko vijeće40.500 kB
Dnevni red 37. sjednicaOpćinsko vijeće46.500 kB
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja Rekreacijskog centra Sveti RokOdluke i opći akti25.907 kB
Poziv na natječaj izgradnje dječjeg igrališta LovinacJavna nabava2,158.988 kB
Zahtjev za sufinanciranje troškova studiranja-redovni studenti Proračun općine13.000 kB
Zahtjev za sufinanciranje troškova studiranja-izvanredni studentiProračun općine13.000 kB
Odluka o sufinanciranju troškova studiranja studenata s područja općine LovinacProračun općine30.500 kB
Zahtjev za podmirenje dijela troškova smještaja u đačkom domuOdluke i opći akti27.000 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovimaOdluke i opći akti31.000 kB
Izmjene i dopune Plana prijmaOdluke i opći akti35.058 kB
PravilnikOdluke i opći akti1,407.440 kB
Glasnik 10/2017Glasnik općine2,008.714 kB
Glasnik 09/2017Glasnik općine950.566 kB
Glasnik 08/2017Glasnik općine2,528.156 kB
Glasnik 07/2017Glasnik općine1,999.106 kB
Glasnik 06/2017Glasnik općine2,252.015 kB
Glasnik 05/2017Glasnik općine530.673 kB
Glasnik 04/2017Glasnik općine1,211.865 kB
Glasnik 03/2017Glasnik općine2,917.318 kB
Glasnik 02/2017Glasnik općine487.899 kB
Glasnik 01/2017Glasnik općine585.922 kB
Poziv za dostavu ponuda-dječji vrtićJavna nabava8.641 kB
Odluka o početku jednostavne nabave-privremeni vrtićJavna nabava33.000 kB
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORAOdluke i opći akti171.391 kB
JAVNI POZIV-NERAZVRSTANE CESTEOdluke i opći akti202.669 kB
REZULTATI-OPĆINSKO VIJEĆEOdluke i opći akti85.437 kB
KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017Odluke i opći akti109.564 kB
Pravilnik-jednostavna nabavaJavna nabava77.500 kB
Plan nabave 2017Javna nabava32.168 kB
REZULTATI IZBORA 2017Odluke i opći akti577.619 kB
ŽIP kandidatureOdluke i opći akti881.373 kB
RJEŠENJE O BIRAČKIM MJESTIMAOdluke i opći akti25.420 kB
Kandidacijske liste-OIPOdluke i opći akti1,412.996 kB
Odluka o sufinanciranju projekta „Prilagodba i izgradnja križanja ŽC5166 (D50-Sveti Rok-Obrovac-D27) s lokalnom cestom 59116 (D50-Sveti Rok-Poljan-ŽC5166)“Odluke općinskog vijeća28.000 kB
ODLUKA o osnivanju Dječjeg vrtića Mali medoOdluke općinskog vijeća36.520 kB
S U G L A S N O S T PODUZEĆU VRILO D.O.O. ZA POSTAVLJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA ŽELJEzNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMAOdluke općinskog vijeća29.500 kB
ODLUKa o sufinanciranju razlike obroka u svrhu prehrane školske djece Osnovne škole LovinacOdluke općinskog vijeća28.500 kB
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SVETI ROK – STARO SELOOdluke općinskog vijeća60.751 kB