Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Izvješće o javnoj raspravi- V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lovinac Prostorni plan uređenja4,511 kB
PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacProstorni plan uređenja21 kB
DNEVNI RED 12. SJEDNICAOpćinsko vijeće42 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja vatrogasnog domaOpćinsko vijeće32 kB
Prilog 12 - Opis projekta_Lovinac_Vatrogasni domOpćinsko vijeće204 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija Doma kultureOpćinsko vijeće32 kB
Strategija razvoja Općine LovinacProgrami9,572 kB
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.Donacije i sponzorstva274 kB
Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacProstorni plan uređenja21 kB
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištemOpćinsko vijeće21 kB
Zapisnik sa 10. sjedniceOpćinsko vijeće29 kB
Prijedlog za razrješenje i imenovanje mrtvozornika na području općine LovinacOpćinsko vijeće25 kB
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine LovinacOpćinsko vijeće28 kB
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće24 kB
Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 2018Općinsko vijeće28 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće30 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2018Općinsko vijeće26 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018Općinsko vijeće28 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018Općinsko vijeće28 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 2018Općinsko vijeće26 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020.Općinsko vijeće1,069 kB
DNEVNI RED 11. SJEDNICAOpćinsko vijeće46 kB
Zapisnik sa 10. sjednice vijećaOpćinsko vijeće30 kB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020.Općinsko vijeće1,072 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvrašavanju Proračuna Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 2018Općinsko vijeće26 kB
Nacrt Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika na području općine LovinacOpćinsko vijeće26 kB
Nacrt Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištemOpćinsko vijeće21 kB
Nacrt Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine LovinacOpćinsko vijeće29 kB
Zapisnik sa 9. sjednice vijećaOpćinsko vijeće30 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017.Općinsko vijeće117 kB
Odluka o donošenju UPU zone turističke i rekreacijske namjene RasojaOpćinsko vijeće51 kB
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacOpćinsko vijeće27 kB
Odluka o izboru napovoljnije ponudeOpćinsko vijeće28 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017.Proračun općine117 kB
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području općine Lovinac za 2018Općinski načelnik28 kB
Glasnik 03-2018Glasnik općine1,567 kB
DNEVNI RED 10. SJEDNICAOpćinsko vijeće42 kB
Zapisnik sa 9. sjednice vijećaOpćinsko vijeće30 kB
Nacrt-Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017Općinsko vijeće117 kB
Nacrt Odluke o izboru napovoljnije ponudeOpćinsko vijeće31 kB
Nacrt Odluke o donošenju UPU zone turističke i rekreacijske namjene RasojaOpćinsko vijeće51 kB
Nacrt Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacOpćinsko vijeće28 kB
Nacrt Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine LovinacOpćinsko vijeće29 kB
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine LovinacOpćinski načelnik26 kB
UPU Rasoja i s tim povezane ID PPUO Lovinac - IZVJESCEUrbanistički plan uređenja3,819 kB
UČITAJ DOKUMENTE