Dokumenti općine Lovinac

Dokumenti
Zahtjev za sufinanciranje troškova studiranja-redovni studenti Proračun općine13.000 kB
Zahtjev za sufinanciranje troškova studiranja-izvanredni studentiProračun općine13.000 kB
Odluka o sufinanciranju troškova studiranja studenata s područja općine LovinacProračun općine30.500 kB
Zahtjev za podmirenje dijela troškova smještaja u đačkom domuOdluke i opći akti27.000 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovimaOdluke i opći akti31.000 kB
PravilnikOdluke i opći akti1,407.440 kB
Glasnik 10/2017Glasnik općine2,008.714 kB
Glasnik 09/2017Glasnik općine950.566 kB
Glasnik 08/2017Glasnik općine2,528.156 kB
Glasnik 07/2017Glasnik općine1,999.106 kB
Glasnik 06/2017Glasnik općine2,252.015 kB
Glasnik 05/2017Glasnik općine530.673 kB
Glasnik 04/2017Glasnik općine1,211.865 kB
Glasnik 03/2017Glasnik općine2,917.318 kB
Glasnik 02/2017Glasnik općine487.899 kB
Glasnik 01/2017Glasnik općine585.922 kB
Poziv za dostavu ponuda-dječji vrtićJavna nabava8.641 kB
Odluka o početku jednostavne nabave-privremeni vrtićJavna nabava33.000 kB
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORAOdluke i opći akti171.391 kB
JAVNI POZIV-NERAZVRSTANE CESTEOdluke i opći akti202.669 kB
REZULTATI-OPĆINSKO VIJEĆEOdluke i opći akti85.437 kB
KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017Odluke i opći akti109.564 kB
Pravilnik-jednostavna nabavaJavna nabava77.500 kB
Plan nabave 2017Javna nabava32.168 kB
REZULTATI IZBORA 2017Odluke i opći akti577.619 kB
ŽIP kandidatureOdluke i opći akti881.373 kB
RJEŠENJE O BIRAČKIM MJESTIMAOdluke i opći akti25.420 kB
Kandidacijske liste-OIPOdluke i opći akti1,412.996 kB
Odluka o sufinanciranju projekta „Prilagodba i izgradnja križanja ŽC5166 (D50-Sveti Rok-Obrovac-D27) s lokalnom cestom 59116 (D50-Sveti Rok-Poljan-ŽC5166)“Odluke općinskog vijeća28.000 kB
ODLUKA o osnivanju Dječjeg vrtića Mali medoOdluke općinskog vijeća36.520 kB
S U G L A S N O S T PODUZEĆU VRILO D.O.O. ZA POSTAVLJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA ŽELJEzNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMAOdluke općinskog vijeća29.500 kB
ODLUKa o sufinanciranju razlike obroka u svrhu prehrane školske djece Osnovne škole LovinacOdluke općinskog vijeća28.500 kB
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SVETI ROK – STARO SELOOdluke općinskog vijeća60.751 kB
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR LOVINACOdluke općinskog vijeća39.558 kB
Dnevni red s 36. sjednice vijećaOpćinsko vijeće45.500 kB
Dnevni red s 35. sjednice vijećaOpćinsko vijeće36.500 kB
Dnevni red s 34. sjednice vijećaOpćinsko vijeće36.000 kB
Registar sklopljenih ugovora 2016. Javna nabava49.500 kB
Registar sklopljenih ugovora 2016. bez postupaka JNUgovori40.500 kB
Zapisnik s 33. sjednice vijećaOpćinsko vijeće22.833 kB
Dnevni red 33. sjednica vijećaOpćinsko vijeće36.000 kB
Zapisnik s 32. sjednice vijećaOpćinsko vijeće24.182 kB
Dnevni red 32. sjednica vijećaOpćinsko vijeće35.500 kB
Zapisnik s 31. sjednice vijećaOpćinsko vijeće23.720 kB
Dnevni red 31. sjednica vijećaOpćinsko vijeće38.000 kB
Zapisnik s 30. sjednice vijećaOpćinsko vijeće28.847 kB
Dnevni red - 30. sjednica vijećaOpćinsko vijeće41.500 kB
Zapisnik s 29. sjednice vijećaOpćinsko vijeće26.836 kB
Dnevni red-29 sjednica vijećaOpćinsko vijeće39.500 kB
Zapisnik s 28 sjednice vijećaOpćinsko vijeće20.553 kB