Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Zapisnik 20. sjednicaOpćinsko vijeće32 kB
Odluka o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine LovinacOpćinsko vijeće28 kB
Odluka o komunalnom reduOpćinsko vijeće62 kB
Odluka o javnim priznanjima Općine LovinacOpćinsko vijeće28 kB
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna UPU LovinacOpćinsko vijeće26 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medoOpćinsko vijeće23 kB
Glasnik 6-19 Glasnik općine603 kB
Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Mali medoOpćinsko vijeće50 kB
Prijedlog Odluke o komunalnom reduOpćinsko vijeće63 kB
Dnevni red 21. sjednicaOpćinsko vijeće43 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medoOpćinsko vijeće24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna UPU LovinacOpćinsko vijeće26 kB
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Lovinac Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća za zaposlenike u ustanovama koje se financiraju iz proračuna Općine LovinacOpćinsko vijeće29 kB
Zapisnik 20. sjednicaOpćinsko vijeće32 kB
ZAHTJEV za upis djece u Dječji vrtić Mali medoNatječaji i potpore60 kB
ODLUKA O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ MALI MEDO ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU Natječaji i potpore24 kB
Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu financijske potpore za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Lovinac za 2019. godinuNatječaji i potpore54 kB
Zapisnik 19. sjednicaOpćinsko vijeće34 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2019Općinsko vijeće32 kB
Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019Općinsko vijeće30 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2019Općinsko vijeće28 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019Općinsko vijeće32 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019Općinsko vijeće29 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2019Općinsko vijeće27 kB
Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna 2019.Općinsko vijeće27 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021.Općinsko vijeće1,155 kB
Glasnik 5-19 Glasnik općine1,164 kB
Dnevni red 20. sjednicaOpćinsko vijeće45 kB
PriIjedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021.Općinsko vijeće1,157 kB
Prijedlog Izmjena i dopune Odluke o izvršenju proračuna Općinsko vijeće24 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2019Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019Općinsko vijeće32 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2019Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2019Općinsko vijeće32 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019Općinsko vijeće30 kB
Zapisnik 18. sjednicaOpćinsko vijeće30 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Mali medoOpćinsko vijeće26 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija mjesnog groblja u Svetom RokuOpćinsko vijeće202 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.Općinsko vijeće62 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u sportu za 2018.Općinsko vijeće53 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u preškolskom odgoju i obrazovanju za 2018.Općinsko vijeće54 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2018.Općinsko vijeće65 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018Općinsko vijeće57 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2018.Općinsko vijeće59 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće109 kB
Glasnik 4-19 Glasnik općine1,381 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa u Općini Lovinac za 2018. godinuOpćinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2018. godinuOpćinsko vijeće30 kB
UČITAJ DOKUMENTE